Beste dokter,

Tijdens deze COVID-19 pandemie werd het landelijk monitoringsproject "COVID-19 Barometer" (hierna “Project”) opgestart om de status bij de eerste lijn (oa. bij huisartsen, coördinerende en raadgevende artsen, triageposten, apothekers, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen en diensten voor gezinszorg) van nabij te volgen en zo nodig via de feedback hulp te bieden. De monitoring van de huisartsen gebeurt minstens op maandag tussen 15 en 22u, maar mag ook dagelijks ingevuld worden gezien dit relevant is voor het opvolgen van de ingeschatte en bewezen (via testing) incidentie van COVID-19 in de eerste lijn.

Deze barometer wordt onder meer gesteund door de volgende organisaties: academische centra voor huisartsgeneeskunde KU Leuven, UAntwerpen en UGent, het academisch centrum voor farmaceutische zorg VUB, Sciensano, Domus Medica, het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, het Vlaams Apothekers Netwerk, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL).

Wij willen er evenwel op wijzen dat het doorgeven van de noden aan beschermend materiaal, geenszins inhoudt dat de overheid voor leveringen zal instaan. Voor de overheid is dit een medium om de vinger aan de pols te houden van de noden op het terrein, zodat zij de industrie correct kan informeren en zo nodig kan aanzetten tot verhoogde productie of invoer naar België.

Algemene toelichting over de verwerking van uw persoonsgegevens

Op basis van de gegevens die u registreert, ontvangt uw kringbestuurder op dinsdag gepersonaliseerde feedback voor uw kring. Daarnaast ontvangt uw eerstelijnszonecoördinator één keer per week feedback over de situatie in de eerstelijnszone. Deze feedback wordt hen doorgegeven door VIVEL. Met deze feedback kan het beleid in de kring en de eerstelijnszone gestuurd worden.

Deze gegevens zullen verder gebruikt worden voor de ondersteuning van de COVID-19 Risk Assessment Group, de COVID-19 Risk Management Group, de Nationale Crisiscel, en om de thuiszorg in kader van de COVID-19 pandemie te organiseren.

Uw e-mailadres wordt gebruikt in de feedback naar de kringbestuurder, om de samenvatting van de resultaten naar u op te sturen en om de follow-up monitoring aan te kondigen. Het invullen van het mailadres geldt als aanvaarding van deelname aan deze vragenlijst. Deze vragenlijst is volledig vrijwillig en kan steeds onderbroken worden.

Uw antwoorden worden vanaf 17/04/2020 niet-geanonimiseerd doorgegeven aan personen die een coördinerende rol opnemen in het kader van de COVID-19 pandemie, zoals eerstelijnszonecoördinatoren, schakelzorgcentra,....

Verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek gebeurt steeds op anonieme basis.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Project werd aangemeld bij, en beoordeeld en toegestaan door de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het InformatieVeiligheidsComité (referentie IVC/KSZG/20/134).

De meest recente en meer gedetailleerde informatie over onder meer welke instanties toegang hebben tot deze gegevens en andere informatie over de verwerking (document “Informatie over de verwerking van persoonsgegevens COVID-19 Barometer project” of “Privacyverklaring”), vindt u hier.

Bij vragen over deze verwerking van persoonsgegevens: intego@kuleuven.be

Bij vragen over deze verwerking van persoonsgegevens: support.healthdata@sciensano.be

 

De eID is een elektronisch identiteitsbewijs (met chip) waarmee u elektronische verrichtingen kan uitvoeren. U kan de eID onder andere voor het volgende gebruiken:

 • identificatie bij verschillende instanties
 • elektronische documenten ondertekenen
 • veilig aanmelden bij de online overheidsdiensten

Welke zijn de eID's?

Op dit moment bestaan er drie types identiteitsbewijzen waarmee bovenstaande elektronische verrichtingen kunnen worden uitgevoerd:

 • de elektronische identiteitskaart voor Belgen ouder dan 12 jaar
 • de Kids-ID, voor Belgen jonger dan 12 jaar
 • de elektronische Vreemdelingenkaart

De eID software kan enkel worden gebruikt met behulp van een geschikte kaartlezer

Om de eID software te installeren, gaat u naar de downloadpagina.

De pincode is een code die toegang geeft tot de geheime sleutels op de kaart. U kan deze code wijzigen in de eID Viewer.

De pukcode is een code die u moet gebruiken wanneer u uw pincode kwijt of vergeten bent. U moet dan met deze code naar uw stad- of gemeentehuis gaan om uw pincode te laten vernieuwen.

U vindt deze codes in de brief die u toegestuurd krijgt wanneer u uw eID hebt vernieuwd of nieuwe een eID hebt aangevraagd .

Er staan verschillende certificaten op uw eID maar er zijn maar twee certificaten die u echt zal gebruiken:

 • Het Authentication certificaat hebt u nodig wanneer u zich bij een online overheidsdienst zoals TaxOnWeb moet aanmelden.
 • Het Signature certificaat hebt u nodig wanneer u digitaal een document wil handtekenen.

Deze certificaten bevatten informatie over uw identiteit, zoals uw rijksregisternummer, en een publieke cryptografische sleutel. Die sleutel kan u zien als een geheime code die uw identiteit aan uw eID koppelt. Om de authenticiteit van de certificaten te verzekeren zijn ze digitaal ondertekend met een certificaat van de overheid.

Verder staat er ook een certificaat van het rijksregister op uw eID. Dit certificaat bewijst de authenticiteit van de persoonlijke data die op de eID staan.

Als u nog vragen heeft met betrekking tot eID, kunt u meer informatie en documentatie vinden op de officiële eID-website.

itsme® is een app die toelaat om op een veilige, makkelijke en betrouwbare manier je identiteit aan te tonen of transacties te bevestigen. Overal en altijd inloggen met één enkel wachtwoord? Vanaf nu kan dit allemaal met itsme® op je GSM.

Iedereen die ouder is dan 18 jaar én een Belgisch eID, een Belgische simkaart en een gsm heeft, kan een digitale identiteit bij itsme® aanmaken.

Om itsme® te kunnen gebruiken, moet je eerst de itsme®-app downloaden in de App Store of Google Play. Koppel daarna eenmalig je identiteitsgegevens aan je itsme®-account.

Dit kan op 2 verschillende manieren:

 • Via onze partnerbanken: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC
 • Via de itsme®-website met je eID en je eID-kaartlezer

Om itsme® te kunnen gebruiken, moet je eerst de itsme®-app downloaden van de App Store of Google Play. Vervolgens koppel je je identiteitsgegevens aan je itsme®-account met behulp van je eID (elektronische identiteitskaart) via deze link.

Volg de stappen op onze website:

 1. Geef je gsm-nummer en e-mailadres in. Bevestig je gegevens.
 2. Steek je eID-kaart in de kaartlezer. Bevestig je identiteitsgegevens. Bij deze stap moet je de Connective-software of plug-in en die van je kaartlezer installeren wanneer je dat nog niet had gedaan.
 3. Teken het itsme®-contract met je eID door je pincode van je eID in te geven
 4. Je identificatietoken (6 karakters) zal op je scherm verschijnen

Volg nu de stappen in de itsme®-app:

 1. Geef je gsm-nummer in
 2. Geef je identificatietoken in (6 karakters)
 3. Geef de controlecode (5 cijfers) in die je via sms hebt gekregen
 4. Kies je itsme®-code van 5 cijfers en bevestig je code

Wanneer je gsm Touch ID ondersteunt, kan je dat, indien je dat wenst, makkelijk activeren.

De pincode van jouw eID-kaart (elektronische identiteitskaart) is je per post toegestuurd.

Indien je die brief niet meer hebt, kan je een nieuwe code aanvragen bij je gemeente of via deze link.

Installeer de Connective-software of plug-in. Surf naar Connective en volg de stappen voor de installatie van de plug-in.

De browsers die ondersteund worden zijn:

 • voor Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome
 • voor Mac OS: Safari, Mozilla Firefox en Google Chrome

Als het nodig is, installeer de eID-software van jouw kaartlezer. Je kan die software downloaden van de federale portaalsite.

Een identificatietoken is een code van 6 karakters die je nodig hebt om je identiteitsgegevens aan je digitale ID te kunnen koppelen. Je kan een token aanvragen door je via de website van itsme® te registreren met je eID of bij één van onze partners: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING of KBC.

De controlecode om je itsme® aan te maken wordt via SMS naar je mobiel nummer gestuurd. Heb je geen controlecode ontvangen? Kijk dan even na of je je mobiel nummer correct hebt ingegeven of start de registratie opnieuw.

Neen. Het veiligheidsmodel van itsme® draait om de unieke combinatie van je simkaart, je gsm en je itsme®-code. Je account is dus verbonden aan uitsluitend 1 mobiel toestel.

Je zal een melding in je app krijgen om je te verwittigen wanneer je simkaart technisch klaar is om te worden verbonden met je itsme®. Van zodra je simkaart up-to-date is zal je de koppeling kunnen maken en toegang hebben tot alle mogelijkheden van itsme®.

De koppeling gebeurt snel in enkele stappen:

 1. Bevestig de koppeling met je simkaart
 2. Je krijgt een controlecode te zien op je scherm. Onthoud deze code.
 3. Geef de controlecode in in je app
 4. Bevestig de koppeling met je itsme®-code